DRIVE.GE News.Drive.GE Drive.GE
     Register now : Forgot password
  Contact form
 
http://auto.drive.ge newcars http://news.drive.ge http://prava.drive.ge vin.drive.ge http://games.drive.ge  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
dzveli Drive.Ge...
1

Www.Drive.Ge qarTul avto sivrceshi pioneri anu kvelaze pirveli da erTaderTi veb gverdia avto siaxleebis shesaxeb, romelic tslebis mandzilze daxundzluli iko rogorc statiebiT, aseve momxmareblebiT. kvela niusis qvesh sakmaod didi diskusia imarTeboda, saintereso azrebi da ideebi ibadeboda da saerTo jamshi es kvelaferi dzalian sasiamovno iko kvela Drive–lisTvis da saitis administraciisTvisac. samtsuxarod tslebis ganmavlobashi saits momxmareblebi sxva da sxva mizezebis gamo moaklda da maTTan erTad daikarga is dzveli xibli da "mugami" rac erTmaneTshi avtomobilebis garchevas axlda Tan. chemi rogorc erT–erTi kvelaze dzveli Drive–lis da saitis administratoris da aseve mTliani administraciis survilia, davabrunoT is rac aqamde gvqonda, davbrundeT saitze da kvlav vidaoT, varchioT kidev ufro farTo da saintereso avto samkaro da gavuziaroT erTmaneTs chveni shexedulebebi. amisaTvis am postis qvemoT Tqveni Facebook misamarTebi datsereT raTa jer shevgrovdeT da shemdgom gavaqtiurdeT, raga Tqma unda Tu amis survili gagachniaT !!! P.S - Tu vinme axalia an axali gvekoleba maTac aqtiurobisaken movutsodebT, tsereT komentarebi, gamoxateT Tqveni azri da gaxdiT saitis axali natsili ! 

872 
slrmclaren722 
+25 
+1 

For submit authorize first
saitebi.ge
Verisign, Visa/mastercard Nova Technology, PayBox TerminalsNova Technology, PayBox Terminals Build on ProService CMS
ancient world wonders
Exec. - 0.0321